Ἐπίσημα Ἔγγραφα καὶ Ἱστορικαὶ Σημειώσεις περὶ τῆς Βουλγαρικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν Βουλγαρικῶν Κακουργιῶν πρὸς Ἐξόντωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας (1878-1914)
Ἐπίσημα Ἔγγραφα καὶ Ἱστορικαὶ Σημειώσεις περὶ τῆς Βουλγαρικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν Βουλγαρικῶν Κακουργιῶν πρὸς Ἐξόντωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας (1878-1914)
Back Cover

Ἐπίσημα Ἔγγραφα καὶ Ἱστορικαὶ Σημειώσεις περὶ τῆς Βουλγαρικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν Βουλγαρικῶν Κακουργιῶν πρὸς Ἐξόντωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας (1878-1914)

Original price was: 10,00 €.Current price is: 6,00 €.

Share On:

Description

Ὁ ἀνὰ χεῖρας ὀγκώδης τόμος δὲν ἀποτελεῖ κυρίως συστηματικὸν ἱστορικὸν ἔργον ἢ μονογραφίαν, ἀλλ’ εἶναι, ὡς καὶ ὁ τίτλος μαρτυρεῖ, ἁπλῆ συλλογὴ ἐγγράφων ἐπισήμων, ἡ δημοσίευσις τῶν ὁποίων διττὸν ἔχει σκοπόν, νὰ γνωρίσῃ τοῦτο μὲν εἰς τοὺς ἀγνοῦντας ἡμετέρους καὶ ξένους, ἂν ὑπάρχωσι τοιοῦτοι, τὴν Βουλγαρικὴν πολιτικὴν καὶ τὰς Βουλγαρικὰς κακουργίας, τὰς ὁποίας ἔθηκεν εἰς ἐνέργειαν ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ πολιτικοῦ του βίου τὸ Βουλγαρικὸν ἔθνος καὶ τὸ Βουλγαρικὸν κράτος πρὸς ἐξόντωσιν τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 25 ὁλοκλήρων ἑκατονταετηρίδων κατοικεῖ τὴν χώραν ἐκείνην. Τοῦτο δὲ νὰ ἐκθέσῃ τὰς ἀφαντάστους συνθήκας ὑπὸ τὰς ὁποίας ζῇ καὶ εὑρίσκεται ὁλόκληρος ἐκεῖνος ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς κατὰ τὴν στιγμὴν ταύτην, ἐστερημένος παντὸς ἀνθρωπίνου δικαιώματος, ἄνευ ἐκκλησίας, ἄνευ ἰερέως, ἄνευ σχολείου, ἄνευ διδασκάλων.

 

Λεπτομέρειες Βιβλίου

Βάρος 690 g
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Ἀριθμὸς Ράχης Βιβλίου

Χρονολογία Ἐκδόσεως

,

ISBN

Σελίδες

Συγγραφέας

Ἐπίσκοπος Εἰρηνουπόλεως Φώτιος

Εκδότης

ΣΩΒ

Ξεφυλλίστε το