Τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ βαρόνου καὶ μεγάλου εὐεργέτου Κωνσταντίνου Δ. Μπέλλιου (1836-1837). Ἐναργὴς ἀφήγηση γνωριμίας μὲ πρόσωπα καὶ τόπους

Μεταγραφὴ χειρογράφου Βασ. Σ. Μπέλλιου. Σχόλια-Ἐπιμέλεια Διον. Ι. Μούσουρα
Χρονολογία Εκδόσεως: 2018
Σελίδες: 344
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 153
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-80-6
 
Περιγραφή

Ὁ ὁμογενὴς ἐκ Βιέννης βαρόνος Κωνσταντῖνος Μπέλλιος, ἐπραγματοποίησε στὰ ἔτη 1836-37 ἕνα πολύμηνο ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχει ἀφήσει ἕνα ὑπέροχο ἡμερολόγιο, στὸ μεγαλύτερο μέρος του ἀνέκδοτο. Ἐπισκέφθηκε ἀρκετὰ μέρη τοῦ τότε Ἑλληνικοῦ Βασιλείου μὲ κυριότερο τὴν Ἀθήνα. Μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Μακεδονία (Βλάστη), ἔζησε ὡς ἔμπορος πολλὰ χρόνια στὸ Βουκουρέστι καὶ στὴν Βιέννη, ἀλλὰ πάντοτε εἶχε τὴν ἐπιθυμία τῆς γνωριμίας μὲ τοὺς τόπους τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητος. Στὸ ἡμερολόγιό του θὰ περιγράψει κάποια ἀπὸ τὰ μνημεῖα ἐκείνου τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ θὰ ἡγηθεῖ τῆς προσπαθείας γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας.Φαίνεται, ὅμως, ἀπὸ τὶς σχεδὸν καθημερινὲς καταγραφές του, ὅτι τὸν κέρδισε περισσότερο ἡ σύγχρονη ζωὴ τοῦ νεοσύστατου κράτους, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδιαφέρθηκε ὡς γνήσιος πατριώτης, μοιράζοντας τὶς εὐεργεσίες του ἀνάμεσα στοὺς πρόσφυγες Μακεδόνες ἀδελφούς του καὶ στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν.
Ὁ ἀναγνώστης τοῦ ἡμερολογίου θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσει ὁλοζώντανες σκηνὲς συναντήσεων τοῦ Μπέλλιου μὲ προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολλοὶ ἐπιζῶντες ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. Τὸ ἡμερολόγιο ἀποτελεῖ πηγὴ γιὰ συμβάντα τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖες ἀποτέλεσαν τοὺς ἑπόμενους μεγάλους σταθμοὺς τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ βαρόνου. Τὸ βιβλίο εἶναι ἐμπλουτισμένο μὲ πολλὰ χαρακτικὰ καὶ εἰκόνες τῆς ἐποχῆς.