Το Βυζάντιο στὸν Νέο Ἑλληνισμό. Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Βυζαντίου στὴν σκέψη καὶ στὸ ἔργο τῶν νεοελλήνων διανοητῶν μετὰ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα (1860-1900).

Ἐλένης Κουντουράκη
Χρονολογία Εκδόσεως: 2020
Σελίδες:
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 582
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή:
ISBN: 978-960-8351-82-0
 
Περιγραφή