Βιβλιογραφία τῶν ἐκδόσεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου Κωνσταντινουπόλεως. Βιβλία-Περιοδικὰ 1798-1923

Λήδας Ἰστικοπούλου
Χρονολογία Εκδόσεως: 2018
Σελίδες: 368
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 154
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-81-3
 
Περιγραφή

Στὴν Βιβλιογραφία αὐτὴ καταγράφονται οἱ ἐκδόσεις τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸ 1798 ἕως τὸ 1923, ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς διέκοψαν τὴν λειτουργία του. Στὶς ἐκδόσεις αὐτὲς περιλαμβάνονται βιβλία καὶ περιοδικὰ σὲ γλώσσα ποὺ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καταλάβαινε τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἑλληνική, βουλγαρικὴ ἢ ἐκκλησιαστικὴ σλαβωνικὴ ή τουρκικὴ μὲ κυριλλικοὺς χαρακτῆρες και τουρκικὴ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες (καραμανλίδικα). Ὁ κατάλογος τῶν ἐκδόσεων αὐτῶν φωτίζει τὶς προκλήσεις ποὺ ἀντιμετώπισε τὴν περίοδο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία σὲ σχέση μὲ θέματα ὅπως ἡ ἐκπαίδευση καὶ ἡ επιστήμη, οἱ προπαγανδιστικὲς ἐνέργειες τῶν ξένων Ἐκκλησιῶν, ἡ εμφάνιση τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ καὶ τοῦ πανσλαυϊσμοῦ, ἡ κατάργηση τῶν προνομίων στὰ πλαίσια τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους ἀρχικὰ καὶ στὴν συνέχεια τοῦ Νεοτουρκισμοῦ.